Ngô Hoàng Nguyễn - Bình Định - Trà Nai Vàng

Ngô Hoàng Nguyễn – Bình Định

Trà Oolong, hương thơm đậm, vị chát đượm. Cảm ơn vì đã mang lại dòng trà này để tôi có thể uống hằng ngày, tiếp đãi bạn bè và cũng là mói quà ý nghĩa khi đi công tác.

Trà Oolong, hương thơm đậm, vị chát đượm. Cảm ơn vì đã mang lại dòng trà này để tôi có thể uống hằng ngày, tiếp đãi bạn bè và cũng là mói quà ý nghĩa khi đi công tác.

Bài trước A Khoa - NPP Long An
Bài kế tiếp A Lộc - Đà Nẵng