A Lộc - Đà Nẵng - Trà Nai Vàng

A Lộc – Đà Nẵng

Khách hàng của tôi phản hồi rất tốt.  Vị chát, hậu ngọt… giúp tôi phấn khởi và hứa hẹn sẽ cố gắng để Trà Nai Vàng ngày một vững mạnh. Tôi rất vui khi là nhà phân phối chính thức tại Đà Năng của quý Công Ty.

Bài trước Ngô Hoàng Nguyễn - Bình Định
Bài kế tiếp Trân Văn Cường - NPP Q.6