Trân Văn Cường - NPP Q.6 - Trà Nai Vàng

Trân Văn Cường – NPP Q.6

Hiện nay, khách hàng thị trường quận 6, quận 8 của tôi tiêu thụ sản lượng 3 tấn/1 tháng trà. Mong muốn sản lượng sẽ tăng lên khi có lượng khách hàng ưu thích Trà Nai Vàng. Cảm ơn vì sản phẩm chất lượng và những câu chuyện mà Trà Nai Vàng mang lại.

Bài trước A Lộc - Đà Nẵng